31

Konopnickiej - Piłsudskiego 130

Kierunek: Dębica - górna
Dni robocze
9 10 11 12 13 14 15
35
20
05
50
35
20
05
00
35
Soboty
9 10 11 12 13 14 15
35
20
05
50
35
20
05
00
35
Niedziele
9 10 11 12 13 14 15
35
20
05
50
35
20
05
00
35
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi