31

Nad Jarem 166

Kierunek: Dębica - górna
Dni robocze
9 10 11 12 13 14 15
30
15
00
45
30
15
00
55
30
Soboty
9 10 11 12 13 14 15
30
15
00
45
30
15
00
55
30
Niedziele
9 10 11 12 13 14 15
30
15
00
45
30
15
00
55
30
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi