12

Robotnicza - Brzozowa 87

Kierunek: Próchnik - pętla
Dni robocze
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
24
24
55
22
53
35
02
34
38
29
25
09
54
41
25
50
23
59
24
58
33
37
19
46
23
Soboty
5 7 8 10 12 13 15 17 19 20 22
28
08
48
29
08
38
18
10
06
38
18
Niedziele
5 7 8 10 12 13 15 17 19 20
31
08
49
28
08
38
18
10
06
38
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi