11

Nowakowo 1

Kierunek: Nowakowo - pętla
Dni robocze
5 6 7 9 12 13 14 16 17 19
06
16
00
50
30
22
55
01
16
46
Soboty
5 8 9 10 15 17 21
51
29
15
47
43
15
15
Niedziele
8 9 10 15 17 19
29
15
47
43
15
47
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi