11

Nowakowo 1 2

Kierunek: Nowakowo - pętla
Dni robocze
5 6 9 12 13 14 16 17 19
05
15
59
49
29
21
54
00
15
45
Soboty
5 8 9 10 15 17 21
50
28
14
46
42
14
14
Niedziele
8 9 10 15 17 19
28
14
46
42
14
46
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi