22

Rawska - kościół 215

Kierunek: Sierpin - wies
Dni robocze
5 6 12 13 15 16 17
42
47
32S
43S
14S
29
37

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi