22

Czechowo 260

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15 17 18
12
17g
30
08
20
54
02
10

g - kurs przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi