22

Nowina - sklep 566

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 13 14 15 17 18
11
16g
29
07
19
53
01
09

g - kurs przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi