22

Sierpin 811

Kierunek: Dworzec - pętla
Dni robocze
6 7 8 12 14 15 16 18
02
07g
20
58
10
44
52
00

g - kurs przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi