21

Warszawska - mostek 319

Kierunek: Bielnik - pętla
Dni robocze
5 6 7 8 9 13 14 15 16 18 19
10
10
15
10
10.z,
05
35
45
50
00
00.z,
Soboty
8 9 10
50
40
30.z,
Niedziele
8 9 10
12
30
15.z,

Z - kurs zjazdowy (do Pl. Słowiańskiego)

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi