22

Grunwaldzka - hotel 161

Kierunek: Sierpin - wieś
Dni robocze
5 6 7 12 13 15 16 17
32
37
48G.
22S
33S
04S
19
27

G. - kurs przez Grunwaldzką do ronda Kalingrad - dalej po stałej trasie

S - kurs do Sierpina przez osiedle w Gronowie Górnym

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi