wersja tekstowa           |             Uwaga! 18 maja 2018 od ok 12:50 tramwaje linii nr 3 i 5 wracają na swoje stałe trasy            |             Od 21.05.2018 - korekta w rozkładzie jazdy linii nr 14 na dzień roboczy            |             10 i 11.05 (czwartek i piątek) - możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej            |             12.05.2018 (sobota) - na linii nr 8 tymczasowy objazd przez ul. Łódzką i Malborską            |             Ankieta na temat elbląskiej komunikacji miejskiej


Kontakt

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Browarna 90

82-300 Elbląg

tel. 55 230 79 00

fax 55 230 79 01

 e-mail: zkm@elblag.com.pl


Kontroler ruchu 

Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej 

tel: 55 235 55 00

 

 

Dyrektor Spółki

Kazimierz Zbigniew Orzech

Sekretariat:

tel. 55 230 79 00
fax 55 230 79 01

e-mail: zkm@elblag.com.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w środy od godziny 12:00 do 14:00.


Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 czynne jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00

w sobotę w godzinach 10:00 - 13:30

tel: 55 239 37 92

e-mail: cok@zkm.elblag.com.pl

 

Kierownik Działu Obsługi Klienta

Leszek Piasecki

tel. 55 239 39 46;

e-mail:  cok@zkm.elblag.com.pl

Dział odpowiada za: organizację sieci i sprzedaż biletów komunikacji miejskiej; obsługę pasażerów komunikacji miejskiej; obsługę osób korzystających z miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania; kontrolę wnoszenia opłat za parkowanie w SPP; nadzór nad kontrolą biletów prowadzoną przez podmiot zewnętrzny.

Kierownik Działu  przyjmuje w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w pokoju nr 1 w poniedziałki od godziny 8:00 do 15:30, we wtorki, środy i czwartki od godziny 8:00 do 14:00 i w piątki od godziny 8:00 do 12:00.

 

Główna Księgowa

Prokurent

Marlena Kozłowicz - Hryniewicz

tel. 55 230 79 00 wew 22

e-mail :  glownyksiegowy@zkm.elblag.com.pl

Realizuje zadania polegające na zapewnieniu prawidłowej gospodarki finansowej w Spółce poprzez stosowanie obowiązujących zasad rachunkowości i kontroli operacji finansowych.

 

Kierownik Działu Zarządzania Komunikacją

Artur Bartnik

tel. 55 230 79 00 wew. 30

e-mail: organizacja@zkm.elblag.com.pl

Dział odpowiada za: planowanie, organizację, kontrolę i rozliczanie przewozów w komunikacji miejskiej z uwzględnieniem możliwości technicznych i ekonomicznych; funkcjonowanie wszystkich systemów teleinformatycznych, a w szczególności za    zintegrowany system EKM; utrzymanie infrastruktury przystankowej i parkingowej oraz zaplecza biurowo - administracyjnego Spółki.

Dział realizuje zadania przez Sekcję Planowania i Organizacji Przewozów oraz Sekcję Infrastruktury.

 

Kierownik Sekcji  Planowania i Organizacji Przewozów

Bożena Giorewa

tel. 55 230 79 00 wew. 31

Sekcja realizuje zadania polegające na zapewnieniu sprawnej organizacji przewozów, nadzorze, kontroli i rozliczaniu wykonania usług przewozowych w zbiorowym transporcie miejskim.

 

Kierownik Sekcji Infrastruktury

Marek Wiadrowski

tel. 55 230 79 00 wew. 21
e-mail : infrastruktura@zkm.elblag.com.pl

Sekcja ZI realizuje zadania konieczne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury przystankowej i parkingowej. Sekcja odpowiada za funkcjonowanie wszystkich systemów teleinformatycznych w Spółce, a w szczególności za zintegrowany system EKM.

 

Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego

Prokurent

Małgorzata Osadowska

tel. 55 230 79 00 wew. 25

e-mail: audyt@zkm.elblag.com.pl

Dział odpowiada m.in. za: zamówienia, ewidencję i rozliczenia, windykację opłat dodatkowych, obsługę sekretariatu, zapewnienie zaplecza biurowo – administracyjnego, zapewnienie prawidłowej organizacji oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Spółce

 

Specjalista ds. Kadr

Urszula Wolska

tel. 55 230 79 00 wew. 27
e-mail: kadry@zkm.elblag.com.pl

Prowadzenie spraw pracowniczych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych i zatrudnienia. Wydawanie zaświadczeń i duplikatów dokumentów o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

 

Biuro Obsługi Klienta przy ul. Browarnej 90 czynne jest  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00


 Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Kasa przyjmuje wpłaty opłat dodatkowych.

Biuro prowadzi także hurtową sprzedaż biletów jednorazowych dla osób prowadzących działalnośc gospodarczą. Zamówienia można składać telefonicznie pod nr 55 230 79 00 wew. 26

 

UWAGA! W związku z wygaśnięciem umowy z konsorcjum w składzie: SERINUS SP. Z O.O. i RR SECURITY GRUPA SP. Z O.O. na prowadzenie kontroli w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego informujemy, że elbląskie biuro konsorcjum jest zamknięte. 

W sprawach związanych z prowadzoną przez konsorcjum kontrolą biletów oraz windykacją – tel: 55 621 14 81.