wersja tekstowa
           |             OD 8.05 DO 3.06.2017 - NA WYBRANYCH KIERUNKACH OBJAZD NA LINIACH NR 6,9,10,11,13,15,20,100            |             2 maja 2017 (wtorek) - rozkład jazdy jak w sobotę            |             Roboty drogowe na ul. Lotniczej - utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej            |             Od 1 kwietnia 2017 (sobota) - wznowienie funkcjonowania sezonowej linii nr 30            |             W niedzielę dodatkowy kurs linii nr 13 do pętli Łódzka


Kontakt

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ul. Browarna 90
82-300 Elbląg

tel. 55 230 79 00
fax 55 230 79 01

e-mail: zkm@elblag.com.pl

 

Dyrektor Spółki

Kazimierz Zbigniew Orzech

Sekretariat:

tel. 55 230 79 00
fax 55 230 79 01

e-mail: zkm@elblag.com.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w środy od godziny 12:00 do 14:00.

 

Prokurent/ Główna Księgowa

mgr Czesława Kowalewska

tel. 55 230 79 00 wew 22
e-mail :  prokurent@zkm.elblag.com.pl

Realizuje zadania polegające na zapewnieniu prawidłowej gospodarki finansowej w Spółce poprzez stosowanie obowiązujących zasad rachunkowości i kontroli operacji finansowych.

 

Kierownik Działu Zarządzania Komunikacją

mgr inż. Artur Bartnik

tel. 55 230 79 00 wew. 30

e-mail: organizacja@zkm.elblag.com.pl

Dział odpowiada za: planowanie, organizację, kontrolę i rozliczanie przewozów w komunikacji miejskiej z uwzględnieniem możliwości technicznych i ekonomicznych; funkcjonowanie wszystkich systemów teleinformatycznych, a w szczególności za    zintegrowany system EKM; utrzymanie infrastruktury przystankowej i parkingowej oraz zaplecza biurowo - administracyjnego Spółki.

Dział realizuje zadania przez Sekcję Planowania i Organizacji Przewozów oraz Sekcję Infrastruktury.

 

Kierownik Sekcji  Planowania i Organizacji Przewozów

mgr inż. Bożena Giorewa

tel. 55 230 79 00 wew. 31

Sekcja realizuje zadania polegające na zapewnieniu sprawnej organizacji przewozów, nadzorze, kontroli i rozliczaniu wykonania usług przewozowych w zbiorowym transporcie miejskim.

 

Kierownik Sekcji Infrastruktury

Marian Karaś

tel. 55 230 79 00 wew. 21
e-mail : infrastruktura@zkm.elblag.com.pl

Sekcja ZI realizuje zadania konieczne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury przystankowej i parkingowej oraz zaplecza biurowo – administracyjnego. Sekcja odpowiada za funkcjonowanie wszystkich systemów teleinformatycznych w Spółce, a w szczególności za zintegrowany system EKM.

 

Kierownik Działu Obsługi Klienta

mgr inż. Leszek Piasecki

tel. 55 239 37 92
e-mail:  cok@zkm.elblag.com.pl

Dział odpowiada za: organizację sieci i sprzedaż biletów komunikacji miejskiej; obsługę pasażerów komunikacji miejskiej; obsługę osób korzystających z miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania; kontrolę wnoszenia opłat za parkowanie w SPP; nadzór nad kontrolą biletów prowadzoną przez podmiot zewnętrzny.

Kierownik Działu  przyjmuje w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w pokoju nr 1 w poniedziałki od godziny 8:00 do 15:30, we wtorki, środy i czwartki od godziny 8:00 do 14:00 i w piątki od godziny 8:00 do 12:00.

 

Specjalista ds. Kadr i Organizacji

Teresa Sowińska

tel. 55 230 79 00 wew. 27
e-mail: kadry@zkm.elblag.com.pl

Prowadzenie spraw kadrowych, administrowanie funduszem świadczeń socjalnych w konsultacji ze związkami zawodowymi, zapewnienie prawidłowej organizacji oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Spółce.

 

Dyspozytor Spółki

Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej

tel: 55 235 55 00


Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 czynne jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 17:00

w sobotę w godzinach 10:00 - 13:30

tel: 55 239 37 92

e-mail: cok@zkm.elblag.com.pl

 

 

Biuro Obsługi Klienta przy ul. Browarnej 90 czynne jest  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00


 Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Kasa przyjmuje wpłaty opłat dodatkowych.

Biuro prowadzi także hurtową sprzedaż biletów jednorazowych dla osób prowadzących działalnośc gospodarczą. Zamówienia można składać telefonicznie pod nr 55 230 79 00 wew. 26

 

Informujemy, że od 15 kwietnia 2016 r. kontrolę biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oprócz pracowników zatrudnianych przez ZKM, prowadzić będzie: 
KONSORCJUM W SKŁADZIE: 
SERINUS SP. Z O.O.UL. KRASICKIEGO 43/2, 26-600 RADOM 
oraz RR SECURITY GRUPA SP. Z O.O. UL. WARECKA 9/55, 00-034 WARSZAWA.
Jednocześnie informujemy, że ww. Konsorcjum zajmie się także windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu. 
 
Adres filii Konsorcjum w składzie: Serinus Sp. z o.o i RR Security Grupa Sp. z o.o.
w Elblągu:
Pl. Dworcowy 1
82-300 Elbląg
Telefon: 793 002 402
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00
środa: 9:00 - 17:00