KOMUNIKATY


OD 8.05 DO 3.06.2017 - NA WYBRANYCH KIERUNKACH OBJAZD NA LINIACH NR 6,9,10,11,13,15,20,100

Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12Lutego w Elblągu

Roboty drogowe na ul. Lotniczej - utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Od 1 kwietnia 2017 (sobota) - wznowienie funkcjonowania sezonowej linii nr 30

Dodatkowy kurs na Zatorze