wersja tekstowa
           |             OD 1.07.2017 (SOBOTA) DO ODWOŁANIA: ZAWIESZENIE LINII NR 1 i 2, AUTOBUS ZASTĘPCZY T2 i OBJAZD NA LINII NR 4            |             Od 26 czerwca 2017 do odwołania,objazdy na wybranych kierunkach dla linii nr 6, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 31 i 100            |             Od 26.06 do 31.08.2017 letni rozkład jazdy na liniach nr 8, 15, 16, 17, 22 i zawieszone funkcjonowanie linii nr 5 i 18            |             Od 24 czerwca do 19 sierpnia 2017 (włącznie), Centrum Obsługi Klienta tymczasowo nieczynne w soboty            |             Komunikacja miejska podczas dni Elbląga 23 i 24 czerwca 2017 (piątek i sobota)


OD 1.07.2017 (SOBOTA) DO ODWOŁANIA: ZAWIESZENIE LINII NR 1 i 2, AUTOBUS ZASTĘPCZY T2 i OBJAZD NA LINII NR 4 Od 26 czerwca 2017 do odwołania,objazdy na wybranych kierunkach dla linii nr 6, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 31 i 100 Od 26.06 do 31.08.2017 letni rozkład jazdy na liniach nr 8, 15, 16, 17, 22 i zawieszone funkcjonowanie linii nr 5 i 18 Od 24 czerwca do 19 sierpnia 2017 (włącznie), Centrum Obsługi Klienta tymczasowo nieczynne w soboty Komunikacja miejska podczas dni Elbląga 23 i 24 czerwca 2017 (piątek i sobota)

UWAGA! OD 1.07.2016 - ZMIANY W STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA TERENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Z uwagi na wydane jesienią w ubiegłym roku zmiany przepisów w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. z  2015 r. poz. 1314) Zarząd Komunikacji Miejskiej  w Elblągu przygotował nowy projekt organizacji ruchu drogowego dla Strefy Płatnego Parkowania, w którym zweryfikowano: poprawność oznakowania pionowego i poziomego, lokalizację wyznaczonych płatnych miejsc postojowych oraz miejsc bezpłatnych przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Wszystkie zmiany  otrzymały pozytywną opinię z KMP Elbląg i Inżyniera Miejskiego.

 

     

Zmiany w oznakowaniu SPP

Ze SPP zostaje wyłączona :

  • ul. Sukiennicza,  na której dozwolony będzie tylko czasowy postój
  • ul. Kumieli, gdyż ma nieutwardzoną nawierzchnię. Parkowanie tu będzie bezpłatne  podobnie jak na terenie parkingu przy muzeum (który jest urządzony poza drogą  publiczną)
  • ul. Studzienna – na  odcinku , gdzie ulica ma  nawierzchnię gruntową,
  • ul. Lotnicza ( jedynie w obrębie pętli autobusowej)

W tym obszarze zostaną wyznaczone 2 nowe  stanowiska dla osób niepełnosprawnych ( których do tej pory nie było),  2 stanowiska dla pojazdów zaopatrzenia 

  • pl. Dworcowy

Z uwagi na nowy przebieg granic geodezyjnych w tym obszarze, na parkingu przy  placówce pocztowej, zostaną wyznaczone 4 stanowiska na wyłączność dla PKP, które znajdują się poza drogą publiczną.

 

Do SPP  zostaje włączony:

  • odcinek ul. Bulwar Zygmunta Augusta ( od Wodnej do Wapiennej)

Z chwilą zmiany lokalizacji przystani żeglugi i urządzenie jej przy moście zwodzonym (pomiędzy ul. Mostową a ul. Giełdową)  zaobserwowano dużą ilość aut parkujących na jezdni, pomiędzy ul. Wodną a Wapienną, oraz   wynikające stąd problemy z przejazdem, gdyż ulica ta jest drogą dwukierunkową. Zatem wychodząc na przeciw nowym potrzebom klientów żeglugi oraz nowego klubu fitness,  postanowiono wprowadzić na tym odcinku ruch jednokierunkowy, który usprawni  wyjazd ze Starego Miasta.

  • ul. Kuśnierska

Utwardzony już odcinek ulicy ( bez przejazdu )

  • ul. Hetmańska

Parking przy ul. Hetmańskiej wygrodzony obecnie klombami powiększy się o dodatkowe 7 stanowisk.

 

Obecnie  w SPP prowadzone są prace instalacyjne dla nowych  znaków pionowych  i trwa odnowa oznakowania poziomego stanowisk postojowych.