wersja tekstowa
           |             OD 1.07.2017 (SOBOTA) DO ODWOŁANIA: ZAWIESZENIE LINII NR 1 i 2, AUTOBUS ZASTĘPCZY T2 i OBJAZD NA LINII NR 4            |             Od 26 czerwca 2017 do odwołania,objazdy na wybranych kierunkach dla linii nr 6, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 31 i 100            |             Od 26.06 do 31.08.2017 letni rozkład jazdy na liniach nr 8, 15, 16, 17, 22 i zawieszone funkcjonowanie linii nr 5 i 18            |             Od 24 czerwca do 19 sierpnia 2017 (włącznie), Centrum Obsługi Klienta tymczasowo nieczynne w soboty            |             Komunikacja miejska podczas dni Elbląga 23 i 24 czerwca 2017 (piątek i sobota)


OD 1.07.2017 (SOBOTA) DO ODWOŁANIA: ZAWIESZENIE LINII NR 1 i 2, AUTOBUS ZASTĘPCZY T2 i OBJAZD NA LINII NR 4 Od 26 czerwca 2017 do odwołania,objazdy na wybranych kierunkach dla linii nr 6, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 31 i 100 Od 26.06 do 31.08.2017 letni rozkład jazdy na liniach nr 8, 15, 16, 17, 22 i zawieszone funkcjonowanie linii nr 5 i 18 Od 24 czerwca do 19 sierpnia 2017 (włącznie), Centrum Obsługi Klienta tymczasowo nieczynne w soboty Komunikacja miejska podczas dni Elbląga 23 i 24 czerwca 2017 (piątek i sobota)

Umowa z kolejnym, nowym przewoźnikiem w komunikacji miejskiej - podpisana

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu informuje, że w dniu 17 stycznia 2014 r. została podpisana umowa na świadczenie usług przewozowych w pakiecie nr 2 , który obejmuje linie nr 10, 11, 13, 17, 30 i 31.

Podpisanie umowy mogło nastąpić dopiero po oddaleniu w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie,  odwołania od decyzji Zamawiającego (czyli ZKM w Elblągu), o wyborze nowego przewoźnika na świadczenie usług w ramach pakietu nr 2.

Od 1 lutego 2014 r. nowym przewoźnikiem na liniach nr 10, 11, 13, 17, 30 i 31,  będzie Warbus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka ta zastąpi tymczasowego przewoźnika (Autobusowe Linie Prywatne), który ze względu na wydłużenie procedury odwoławczej, od początku roku obsługuje linie pakietu nr 2.

Przypomnijmy, że zgodnie z wymaganiami wobec nowego przewoźnika obsługującego linie nr  10, 11, 13, 17, 30 i 31, autobusy powinny być nowsze (docelowo średni wiek taboru, w każdym roku obowiązywania umowy, nie powinien przekraczać 8 lat, przy czym żaden z autobusów nie może być wyprodukowany wcześniej niż 2007 r.), charakteryzować się niską podłogą (brak stopnia w drugich drzwiach autobusu oraz wysuwana platforma), zapewniać pasażerom odpowiednią wentylację i ogrzewanie, być wyposażone w system monitoringu wizyjnego.

 

Jednocześnie informujemy, że ZKM w Elblągu ogłosił już nowy przetarg na świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych w ramach pakietu nr 1. Przypominamy, że w przypadku tego pakietu, nie udało się wyłonić nowego wykonawcy – jedyna złożona w postępowaniu oferta została odrzucona ze względu na wadę formalną, o czym orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

W nowym przetargu na obsługę pakietu nr 1 (obejmującego linie nr: 6, 8, 14, 15, 18, 19, 20), ZKM w Elblągu nie zmienił wymagań w zakresie jakości taboru. Zmianie ulec musiał  termin rozpoczęcia świadczenia usług – umowa na obsługę pakietu nr 1 będzie obowiązywała od 1 lipca 2014. Do tego czasu linie te obsługiwane będą przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o. (linie nr 6,8 i 15), wraz z podwykonawcą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. (linie nr 14, 18, 19 i 20)

Oferty w nowym postępowaniu przetargowym będzie można składać do 25 lutego 2014 r. do godz. 10:00.