wersja tekstowa
           |             Roboty drogowe na ul. Lotniczej - utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej            |             Od 1 kwietnia 2017 (sobota) - wznowienie funkcjonowania sezonowej linii nr 30            |             W niedzielę dodatkowy kurs linii nr 13 do pętli Łódzka            |             O bezpieczeństwie i pierwszej pomocy w elbląskiej komunikacji miejskiej – kontynuacja kampanii ZKM w Elblągu            |             15 styczeń 2017 - XXV Finał WOŚP w elbląskiej komunikacji miejskiej


Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12Lutego w Elblągu Roboty drogowe na ul. Lotniczej - utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej Od 1 kwietnia 2017 (sobota) - wznowienie funkcjonowania sezonowej linii nr 30 Dodatkowy kurs na Zatorze O bezpieczeństwie i pierwszej pomocy w elbląskiej komunikacji miejskiej – kontynuacja kampanii ZKM w Elblągu

Umowa z nowym przewoźnikiem w komunikacji miejskiej - podpisana

W dniu 29 listopada została podpisana umowa z pierwszym z przewoźników na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących na lata 2014 – 2020.

W ogłoszonym przez ZKM w Elblągu przetargu, wszystkie autobusowe linie komunikacji miejskiej zostały podzielone na 3 pakiety:

  • Pakiet nr 1 – obejmuje linie nr: 6, 8, 14, 15, 18, 19, 20;
  • Pakiet nr 2 – obejmuje linie nr: 10, 11, 13, 17, 30, 31;
  • Pakiet nr 3 – obejmuje linie nr: 7, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 100.

Nowy przewoźnik to Arriva Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu. Od 1 stycznia 2014 roku spółka ta będzie obsługiwała pasażerów na liniach zawartych w pakiecie nr 3. Trwają już intensywnie przygotowania do świadczenia od nowego roku, usług na rzecz elbląskich pasażerów komunikacji miejskiej.

Ze strony ZKM w Elblągu, umowę podpisał dyrektor Spółki, pan Kazimierz Zbigniew Orzech, natomiast ze strony Arrivy – Prezes Zarządu, pan Tomasz Rochowicz .

Przypomnijmy, że zgodnie z wymaganiami postawionymi w przetargu przez ZKM w Elblągu, nowy przewoźnik będzie musiał sprostać wyższym, niż do tej pory, wymaganiom pod względem jakości świadczonych usług. Dotyczy to przede wszystkim wieku autobusów. Po 1 stycznia średni wiek taboru, jakim będzie dysponował przewoźnik, nie będzie mógł przekraczać 8 lat. Natomiast jeżeli przewoźnik będzie chciał wprowadzić do obsługi linii w roku 2014, fabrycznie nowe autobusy (wyprodukowane już w 2014) – zgodnie z zapisami z przetargu – w zamian za nowe a nie dostarczone jeszcze autobusy, tymczasowo (najpóźniej do września 2014) dopuszczone zostanie użytkowanie autobusów starszych, jednak wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2000. Autobusy które w przyszłym roku zostaną zastąpione fabrycznie nowymi pojazdami, nie będą musiały posiadać monitoringu wizyjnego. Poza tym wyjątkiem, pozostałe autobusy będą w monitoring wyposażone.

Wszystkie autobusy nowego przewoźnika będą natomiast posiadały: urządzenia Systemu Elbląskiej Karty Miejskiej, przynajmniej jedno wejście z niską podłogą i odpowiednio przygotowane miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku, odpowiednio oznaczone krawędzie stopni (ułatwienie dla osób niedowidzących). W przeciwieństwie do obecnych umów – nowa umowa nie zezwala na umieszczanie reklam na autobusach. Malowanie powinno być ujednolicone zgodnie z obowiązującym wzorem.

ZKM w Elblągu postawił również wyższe wymagania w zakresie prawidłowej wentylacji pojazdów i zapewnienia ogrzewania przestrzeni pasażerskiej. W zakresie kontroli jakości usług, organizator komunikacji miejskiej w Elblągu zastrzegł znacznie wyższe kary finansowe za ewentualne uchybienia m.in. pod względem nieprawidłowej realizacji rozkładu, czystości autobusów (wewnątrz i na zewnątrz), nieprawidłowego oznakowania czy wyposażenia pojazdów.

 

Dla pozostałych pakietów, na które zostały podzielone linie autobusowe komunikacji miejskiej w Elblągu, wykonawcy jeszcze nie są znani.

W przypadku pakietu nr 1, ze względu na wcześniejsze odwołania i wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, ZKM w Elblągu stoi przed wyborem nowego wykonawcy.

Natomiast w przypadku pakietu nr 2, ze względu na toczące się obecnie postępowanie odwoławcze przed KIO, konieczne jest oczekiwanie na stosowne orzeczenie. Dopiero po orzeczeniu KIO i adekwatnie do jego treści, ZKM w Elblągu będzie mógł podjąć dalsze działania.