Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
wersja tekstowa
           |             ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2020            |             Od 17.10.2020 - NOWE LIMITY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ            |             18 i 19.10.2020 - tymczasowe utrudnienia na liniach nr 4, 7, 12, 14, 31            |             Od 12.10.2020 - korekty w czasach przejazdu na linii nr 18            |             Od 1.10.2020 - korekty w rozkładach linii nr 2, 13 i 14 na dni robocze


ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2020 Od 17.10.2020 - NOWE LIMITY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 18 i 19.10.2020 - tymczasowe utrudnienia na liniach nr 4, 7, 12, 14, 31 Od 12.10.2020 - korekty w czasach przejazdu na linii nr 18 Od 1.10.2020 - korekty w rozkładach linii nr 2, 13 i 14 na dni robocze

Informacja na temat przetargu na obsługę linii autobusowych komunikacji miejskiej w Elblągu

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółka odpowiedzialna za organizację komunikacji miejskiej na terenie miasta Elbląg oraz gmin sąsiadujących, w dniu 14 sierpnia 2013 r. ogłosił drugi przetarg na obsługę linii autobusowych w latach 2014 - 2020.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg, ogłoszony jeszcze w czerwcu br. został unieważniony, ponieważ wszystkie oferty przekraczały, pod względem ceny, możliwości Zamawiającego (ZKM Spółka z o.o. w Elblągu).

Podobnie jak w pierwszym przetargu, również w drugim  postępowaniu zamówienie zostało podzielone na trzy pakiety:

  • Pakiet nr 1 – obejmuje linie nr: 6, 8, 14, 15, 18, 19, 20;
  • Pakiet nr 2 – obejmuje linie nr: 10, 11, 13, 17, 30, 31;
  • Pakiet nr 3 – obejmuje linie nr: 7, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 100.

W drugim przetargu wpłynęło łącznie siedem ofert.  Oprócz obecnych przewoźników czyli: Autobusowych Linii Prywatnych „ALP” Spółka z o.o. (ALP –  oferta złożona na pakiet nr 2), Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.(PKA – oferta złożona na pakiet nr 1), Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z o.o. (PKS – oferta złożona na pakiet nr 3) oraz konsorcjum PKS i PKA ( oferta złożona na pakiet nr 2)  – swoje oferty złożyły również  firmy: Warbus Spółka z o.o. z Warszawy (na pakiet nr 2), konsorcjum Dolnośląskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z Wrocławia wraz z Meteor Spółka z o.o. z Jaworzna (pakiet nr 3), Arriva Spółka z o.o. z Torunia (na pakiet nr 3).

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ZKM Spółka z o.o. w Elblągu w dniu 1 października 2013r. powiadomił wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszych ofert na  poszczególne pakiety usług. Przy wyborze ofert, Zamawiający kierował się kryterium ceny – pod tym względem najbardziej korzystne oferty złożone został przez:

  • PKA  sp. z o.o.– pakiet nr 1;
  • Konsorcjum PKS sp. z o.o.  i PKA sp. z o.o. – pakiet  nr 2;
  • PKS sp. z o.o. – pakiet nr 3.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami każdy z oferentów mógł wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Z tej możliwości skorzystała  Warbus Spółka z o.o., która złożyła ofertę na pakiet nr 2.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w swym orzeczeniu uwzględniła  odwołanie, nakazała unieważnienie czynności wyboru oferty konsorcjum PKS sp. z o.o.  i PKA sp. z o.o.  i wykluczenie  tych wykonawców, stwierdzając, że oferta konsorcjum PKS sp. z o.o.  i PKA sp. z o.o.  nie została prawidłowo zabezpieczona wadium.  

Zgodnie z wyrokiem KIO, Zamawiający  został zobowiązany do  ponowienia  czynności badania i oceny ofert złożonych w przetargu.

Ponieważ w ofercie złożonej przez PKA sp. z o.o.  na obsługę pakietu nr 1  i ofercie złożonej przez PKS sp. z o.o. na obsługę pakietu nr 3, wadium zostało wniesione w ten sam, nieprawidłowy sposób jak miało to miejsce w przypadku konsorcjum obu spółek, w obliczu orzeczenia KIO, obie oferty również uległy  odrzuceniu a oferenci zostali wykluczeni z postępowania z tego samego powodu, czyli niewniesienia wadium.

W związku z orzeczeniem KIO i po ponownym przeprowadzeniu procedury badania i oceny ofert złożonych w przetargu, Zamawiający wybrał ofertę Warbus Spółka z o.o. na obsługę usługi objęte pakietem nr 2 oraz ofertę Arriva Spółka z o.o. na usługi objęte pakietem nr 3.

Obecnie procedura przetargowa nadal trwa – prawo przewiduje możliwość wniesienia odwołań (do dnia 8 listopada 2013 r.) od decyzji o wyborze najkorzystniejszych ofert. ZKM Spółka z o.o.  będzie dokonywał kolejnych czynności przewidzianych przez przepisy obowiązujące w  tym zakresie.

Ponieważ na   usługi objęte pakietem nr 1 wpłynęła tylko jedna oferta – PKA sp. z o.o. , postępowanie w tym zakresie zostało unieważnione,  zatem konieczne będzie przeprowadzenie, w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, nowej procedury wyboru przewoźnika, tak aby komunikacja miejska od 1 stycznia 2014 r. mogła funkcjonować bez przeszkód.