Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
wersja tekstowa           |             Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień bez Samochodu w elbląskiej komunikacji miejskiej - 16 - 22 września 2            |             Od 1.09.2021 - koniec objazdu na liniach nr 15, 16, 22 i 23            |             Od 1.09.2021 - wznowienie funkcjonowania linii nr 5 i korekty w rozkładzie jazdy linii nr 12            |             Ogłoszenie o pracy            |             BILETOMATY WE WSZYSTKICH AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU


Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień bez Samochodu w elbląskiej komunikacji miejskiej - 16 - 22 września 2021 Od 1.09.2021 - koniec objazdu na liniach nr 15, 16, 22 i 23 Od 1.09.2021 - wznowienie funkcjonowania linii nr 5 i korekty w rozkładzie jazdy linii nr 12 Ogłoszenie o pracy BILETOMATY WE WSZYSTKICH AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

OD 28 września 2013 - NOWY CENNIK BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Ceny biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Elblągu

 

Strefa I - miejska, obejmuje terytorium Gminy Miasto Elbląg, oraz terytorium Gminy Elbląg (dotyczy tylko Gronowa Górnego).

Strefa II - podmiejska, obejmuje terytorium Gminy Elbląg (za wyjątkiem Gronowa Górnego) oraz terytorium Gminy Milejewo.

Bilety obowiązujące w strefie II ważne są także w strefie I.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

 

Cennik biletów jednorazowych

L. p.

Nazwa biletu

Strefa I - miejska

Strefa II - podmiejska

bilet normalny

bilet ulgowy

bilet normalny

bilet ulgowy

1

Bilet jednorazowy

2,80 zł

1,40 zł

4,20 zł

2,10 zł

2

Bilet 1-godzinny zakupiony u kierowcy1)

3,40 zł

1,70 zł

-

-

3

Bilet jednorazowy, podmiejski zakupiony u kierowcy

-

-

4,20 zł

2,10 zł

4

Bilet jednorazowy, rodzinny, weekendowy zakupiony u kierowcy2

1,60 zł/os.

-

5

Bilet jednorazowy na linii nocnej zakupiony u kierowcy

3,20 zł

1,60 zł

-

-

6

Bilet 24-godzinny zakupiony u kierowcy3

13,00 zł

6,50 zł

-

-

7

Bilet grupowy zakupiony u kierowcy4

2,60 zl/os.

1,30 zł/os.

4,00 zł/os.

2,00 zł/os.


1)       bilet upoważnia do wielokrotnych przejazdów we wszystkich środkach komunikacji miejskiej; bilet traci ważność po 1 godzinie od zakupu; nie jest ważny na linii nocnej i w strefie II

2)       bilet rodzinny: min. 1 dziecko w wieku do 16 lat i maksymalnie 2 rodziców/opiekunów; ważny w dni w które komunikacja funkcjonuje wg rozkładów sobotnich lub niedzielnych; cena za jeden przejazd, za każdą osobę nieposiadającą uprawnień do przejazdów bezpłatnych; bilet jest ważny pod warunkiem wspólnej podróży wszystkich osób dla których został wykupiony; nie jest ważny na linii nocnej i w strefie II

3)       bilet 24-godzinny uprawnia do wielokrotnych przejazdów tylko w strefie I; traci ważność po 24 godzinach od zakupu; jest ważny na linii nocnej

4)       bilet dla grup 10 i więcej osób; cena za jedną osobę; nie jest ważny na linii nocnej

 

 

Cennik biletów promocyjnych dla użytkowników EKM

(w przypadku zarejestrowania wyjścia z pojazdu) promocje nie obowiązują na linii nocnej i dla biletów z bileterki

L.p.

Nazwa biletu

Strefa I

Strefa II

bilet normalny

bilet ulgowy

bilet normalny

bilet ulgowy

1

Przejazd jednorazowy nieprzekraczający 2 przystanków5)

2,20 zł

1,10 zł

-

-

2

Przejazd jednorazowy przekraczający 2 przystanki

2,60 zł

1,30 zł

4 ,00 zł

2,00 zł

3

Przejazd przesiadkowy w ciągu 20 min. (opłata za drugi przejazd)6)

0,40 zł

0,20 zł

-

 -

 

5)       dotyczy przejazdów od przystanku \"0\" do maksymalnie 2-go przystanku

6)       przejazd następnym pojazdem w ciągu 20 min. od momentu zarejestrowania wyjścia z poprzedniego pojazdu; oba przejazdy muszą się odbywać w strefie I

 

Cennik biletów promocyjnych zakupionych przy użyciu telefonu komórkowego

L.p.

Nazwa biletu

Strefa I

Strefa II

bilet normalny

bilet ulgowy

bilet normalny

bilet ulgowy

1

Bilet jednorazowy

2,60 zł

1,30 zł

4,00 zł

2,00 zł

2

Bilet 24-godzinny7)

12,00 zł

6,00 zł

-

-

7)       bilet 24-godzinny uprawnia do wielokrotnych przejazdów tylko w strefie I; traci ważność po 24 godzinach od zakupu; jest ważny na linii nocnej

Cennik za przewóz psa

Za przewóz psa należy wnieść opłatę w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego zgodnie
z cennikiem obowiązującym w danej strefie. Przy płatności EKM uwzględnia się promocje. Opłacie nie podlega przewóz psa będącego przewodnikiem osoby niewidomej oraz małego zwierzęcia trzymanego na rękach.

 

Cennik biletów okresowych

L.p.

Nazwa biletu

Strefa I

Strefa II

bilet normalny

bilet ulgowy

bilet normalny

bilet ulgowy

1

Bilet imienny 30-dniowy8)

90,00 zł

45,00 zł

125,00 zł

62,50 zł

2

Bilet imienny miesięczny9

85,00 zł

42,50 zł

115,00 zł

57,50 zł

3

Bilet imienny miesięczny ważny tylko w dni robocze9) 10)

80,00 zł

40,00 zł

110,00 zł

55,00 zł

4

Bilet na okaziciela miesięczny9

125,00 zł

-

180,00 zł

-

5

Bilet imienny miesięczny wakacyjny dla młodzieży do 24 roku życia na podstawie legitymacji szkolnej, w okresie lipiec-sierpień9)

-

34,00 zł

-

-

6

Bilet imienny semestralny dla uczniów i studentów szkół wyższych na okres 01.09 - 31.01 i 01.02 - 30.06

-

180,00 zł

-

-

7

Bilet imienny 10-dniowyu)

32,00 zł

16,00 zł

44,00 zł

22,00 zł

9

Bilet na okaziciela 10-dniowyu)

50,00 zł

-

75,00 zł

-

10

Bilet grupowy jednodniowy dla uczestników kolonii i zimowisk (grupa 10 i więcej osób)12)

-

1,20 zl/os.

-

1,50 zł/os.

Wszystkie bilety okresowe są ważne na linii nocnej.

8)     bilet imienny 30-dniowy jest ważny od pierwszego dnia okresu, na który został wykupiony przez kolejnych 30 dni kalendarzowych

9)     bilet miesięczny jest ważny na dany miesiąc kalendarzowy; w przypadku zakupu po rozpoczęciu danego miesiąca bilet jest ważny od momentu jego zakupu do końca miesiąca na który został wykupiony

10)   bilet ważny tylko w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

11)   bilet okresowy 10-dniowy obowiązuje od pierwszego dnia okresu, na który został wykupiony przez kolejnych 10 dni kalendarzowych

12)   sprzedaż biletów grupowych w biurze ZKM na podstawie listy imiennej organizatora kolonii lub zimowiska; przejazd bez ważnego biletu grupowego obciąża opiekuna grupy.